Hôm nay 01/08/14

Tìm kiếm
Lượt truy cập: 0
Trực tuyến: 1
Sản phẩm TIN TỨC
Sản phẩm hiện tại của THIBIDI là máy biến áp phân phối, gồm các loại:
Máy biến áp 1 pha
Máy biến áp 3 pha
Máy biến áp khô
Máy biến áp hợp bộ

THIBIDI tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

 
     

THIBIDI- Thông báo về việc chi cổ tức năm 2013

 
     

THIBIDI- Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

 
     

THIBIDI công bố Báo cáo tài chính năm 2013

 
     

THIBIDI công bố Thông tin năm 2012 và năm 2013