Hôm nay 26/07/16

Tìm kiếm
Lượt truy cập: 0
Trực tuyến: 1
TIN TỨC
Sản phẩm hiện tại của THIBIDI là máy biến áp phân phối, gồm các loại:
Máy biến áp 1 pha
Máy biến áp 3 pha
Máy biến áp khô
Máy biến áp hợp bộ

THIBIDI tham dự Lễ khởi động dự án Cơ chế hợp tác Tín chỉ năm tài chính 2015 - thực hiện 2016 tại Lâm Đồng

 
     

THIBIDI Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016

 
     

THIBIDI Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

 
     

THIBIDI thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016