• - Thông báo

  THÔNG BÁO NĂM 2021:

   

  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc dừng chào mua công khai cổ phiếu TBD và thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 cho các cổ đông Download 14:28 - 29/11/2021
  CBTT - Thông báo về việc chi cổ tức năm 2020 Download 14:28 - 29/11/2021

  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 

  Download 11:28 - 19/11/2021
  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ Download 14:05 - 12/11/2021
  CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Download 19:35 - 11/11/2021
  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của THIBIDI Download 13:35 - 08/11/2021
  CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Download 21:15 - 05/11/2021
  CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ Download 14:50 - 27/10/2021
  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc hoãn chi trả cổ tức năm 2020 của THIBIDI Download 17:30 - 12/10/2021
  CBTT - Công ty cổ phần Thiết bị điện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Download 19:10 - 08/10/2021
  CBTT - Công ty cổ phần Thiết bị điện thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Download 19:10 - 08/10/2021
  CBTT - Ông Cao Hoàng Phát là Người thực hiện CBTT của Công ty CP Thiết bị điện kể từ ngày 01/10/2021 Download 18:20 - 01/10/2021
  CBTT - Miễn nhiệm và bầu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị điện Download 14:10 - 27/09/2021
  CBTT - Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện Download 14:10 - 27/09/2021
  CBTT - Ngày 22/09/2021 Công ty CP Thiết bị điện nhận được Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty. Download 17:45 - 23/09/2021
  CBTT - Ngày 22/09/2021 Công ty CP Thiết bị điện nhận được Đơn từ nhiệm của ông Phan Ngọc Thảo – TGĐ Công ty Download 17:45 - 23/09/2021
  CBTT - Thông báo của SGDCK TP. HCM về ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE của cổ phiếu chuyển giao dịch Công ty CP Thiết bị điện Download 14:20 - 26/08/2021
  CBTT - TB số 2729/TB - SGDHN của SGDCKHN về việc chuyển giao dịch trở lại cổ phiếu của THIBIDI về HOSE Download 10:10 - 24/08/2021
  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc chuyển giao dịch trở lại cổ phiếu của THIBIDI về SGDCK TP.HCM Download 10:50 - 23/08/2021
  CBTT- CV số 1360/SGDHN-QLNY của SGDCKHN về việc chuyển giao dịch trở lại cổ phiếu của THIBIDI về HOSE Download 16:30 - 20/08/2021
  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc chào mua công khai cổ phiếu EEMC và lựa chọn CT CPCK VIX làm đơn vị tư vấn và đại lý thực hiện chào mua công khai Download 13:25 - 09/08/2021
  CBTT - Công ty cổ phần Thiết bị điện tái cơ cấu một phần khoản đầu tư mua cổ phần Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (EEMC) Download 11:25 - 30/07/2021
  CBTT - Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 7 do Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/04/2021 Download 11:25 - 19/07/2021
  CBTT - Về việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte VN kiểm toán BCTC năm 2021

   Download 14:45 - 05/07/2021

  CBTT - Bãi bỏ Ban kiểm toán nội bộ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ; Miễn nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm toán nội bộ - trực thuộc Hội đồng quản trị của Bà Trần Thị Thu kể từ ngày 24/06/2021

  Download   9:40 -

  24/06/2021

  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

  Download 10:15 -

  03/06/2021

  CBTT - Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu chuyển giao dịch MCK THI của SGDCK Hà Nội

  Download 10:15 -

  25/05/2021

  CBTT - Thông tin công ty, người phụ trách CBTT, ngày giao dịch cuối cùng tại HOSE và ngày chuyển sàn giao dịch của Công ty CP Thiết bị điện

  Download 17:45 -

  18/05/2021

  CBTT - Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán của THI từ HOSE sang HNX và Công văn chuyển sàn giao dịch - Mã chứng khoán THI của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN - CN TP HCM

  Download 13:45 -

  17/05/2021

  CBTT - Thông báo về việc chuyển giao dịch Cổ phiếu từ Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

  Download 14:05 -

  13/05/2021

  CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

  Download 14:15 -

  23/04/2021

  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

  Download 14:15 -

  23/04/2021

  CBTT - Bổ sung thông tin thù lao, tiền lương HĐQT và BĐH trong BCTC năm 2020 đã kiểm toán

  Download   9:25 -

  15/04/2021

  CBTT - Tóm tắt sổ cổ đông của công ty tại ngày 02 tháng 04 năm 2021

  Download 15:25 -

  14/04/2021

  CBTT - Thông báo GDCP người có liên quan người nội bộ KS

  Download 11:10 -

  22/03/2021

  CBTT - Báo cáo KQ GDCP người có liên quan người nội bộ KS

  Download 11:10 -

  22/03/2021

  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về ĐHĐCĐTN năm 2021 và CV gửi VSD chốt danh sách cổ đông

  Download 19:00 -

  17/03/2021

  CBTT - NQ thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021

  Download 14:20 -

  12/03/2021

  CBTT - Thông báo giao dịch CP người có liên quan của NNB

  Download 10:23 -

  03/02/2021

  CBTT -  Báo cáo giao dịch CP của người có liên quan của NNB

  Download 10:22 -

  03/02/2021

  CBTT - Giải trình biến động lợi nhuận Quý IV.2020

  Download 14:40 -

  01/02/2021

  CBTT - Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

  Download 8:55 -

  27/01/2021

  CBTT - Tóm tắt sổ cổ đông của công ty tại ngày 31/12/2020

  Download 16:10 -

  13/01/2021

  CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh và chuyển nhượng diện tích đất dự án KCN Long Đức

  Download 10:45 -

  04/01/2021

   

  THÔNG BÁO NĂM 2020:

   

  CBTT- QĐ Thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cty CP Thiết bị điện

  Download 10:35 -

  31/12/2020

  CBTT- Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

  Download 14:40 -

  24/12/2020

  CBTT- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

  Download 14:40 -

  24/12/2020

  CBTT- QĐ Thông qua giao dịch với các bên có liên quan

  Download 17:21 -

  11/12/2020

  CBTT Danh sách cổ đông NN, CĐCL, CĐL và CPQ

  Download 10:59 -

  03/12/2020

  CBTT - Thông báo giao dịch CP người có liên quan của người nội bộ_Cao Hoàng Tấn

  Download 14:59 -

  19/11/2020

  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch CP người có liên quan của người nội bộ_Cao Hoàng Tấn

  Download 09:45 -

  19/11/2020

  CBTT_Đính chính Báo cáo KQGD CP người có liên quan của người nội bộ

  Download 14:15 -

  09/11/2020

  CBTT - Tóm tắt sổ cổ đông của công ty tại ngày 13.10.2020

  Download 09:59 -

  22/10/2020

  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch CP người có liên quan của người nội bộ_Phạm Ngọc Bích

  Download 15:31 -

  20/10/2020

  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch CP người có liên quan của người nội bộ_Phan Thị Hồng Thu

  Download 10:30 -

  20/10/2020

  CBTT - Thông báo giao dịch CP của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng_ Cao Hoàng Tấn

  Download 12:30 -

  15/10/2020

  CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng_ Cao Hoàng Tấn

  Download 12:15 -

  15/10/2020

  CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng_Nguyễn Văn Hiếu

  Download 10:55 -

  12/10/2020

  CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng_Cao Hoàng Phát

  Download 21:19 -

  09/10/2020

  CBTT - Công văn chi trả cổ tức còn lại 2019 chậm 5 ngày so với quy định

  Download 17:55 -

  08/10/2020

  CBTT - NQ của HĐQT về việc chia cổ tức còn lại bằng tiền năm 2019

  Download 16:15 -

  30/09/2020

  Thông báo về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2019

  Download 15:49 -

  30/09/2020

  CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

  Download 16:59 -

  15/09/2020

  CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

  Download 15:03 -

  15/09/2020

  THIBIDI - Thông báo giao dịch CP THI của Cty CP TBĐ Gelex

  Download 13:23 -

  09/09/2020

  CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ

  Download 12:55 -

  09/09/2020

  CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

  Download 15:59 -

  08/09/2020

  Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc THIBIDI

  Download 10:41 -

  30/07/2020

  Bổ nhiệm Giám đốc Kỹ thuật

  Download 10:36 -

  30/07/2020

  Miễn nhiệm chức danh kiêm nhiệm Giám đốc Kỹ thuật THIBIDI

  Download 10:18 -

  30/07/2020

  CBTT_SGDHCM-09 Tóm tắt sổ cổ đông ngày 29.05.2020

  Download 15:13 -

  09/06/2020

  CBTT_SGDHCM-04 Danh sách cổ đông nhà nước và cổ phiếu quỹ

  Download 14:56 -

  09/06/2020

  CBTT- Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, không còn là cổ đông lớn

  Download 14:26 -

  21/05/2020

  CBTT Tóm tắt số cổ đông của công ty ngày 03.04.2020

  Download 14:41 -

  16/04/2020

  QĐ miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ

  Download 15:50 -

  25/03/2020

  QĐ bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ-đính kèm sơ yếu lí lịch

  Download 15:40 -

  25/03/2020

  CBTT - Đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ

  Download 15:29 -

  25/03/2020

  HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

  Download 09:45 -

  17/03/2020

  THIBIDI - BÁO CÁO TRÁI PHIẾU - KÝ SỐ

  Download 15:08 -

  19/02/2020

  CBTT_TOM TAT SO CO DONG_SGDHCM_09_31.12.19

  Download 10:58 -

  13/01/2020

   

  THÔNG BÁO NĂM 2019:

   

  3.3_CBTT_QD giao dich ben LQ_Thu ky cty_Web_2019

  Download 14:58 -

  25/12/2019

  2.3_CBTT_QD giao dich ben LQ_Thu ky cty_Web_2019

  Download 14:47 -

  25/12/2019

  1.3_CBTT_QD giao dich ben LQ_Thu ky cty_Web_2019

  Download 14:39 -

  25/12/2019

  CBTT_Thông báo giao dịch CP của người nội bộ

  Download 12:59 -

  24/12/2019

  2019_ SGDHCM_04 - 18.11.19

  Download 15:20 -

  04/12/2019

  2019_  Tom tat so co dong- Mau SGDHCM_09 - 18.11.19

  Download 15:45 -

  04/12/2019

  CBTT_Chi trả cổ tức lần 1-2019

  Download 11:20 -

  30/10/2019

  Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2019

  Download 10:35 -

  30/10/2019

  CBTT_Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc_SGDHCM-05

  Download 13:25 -

  15/10/2019

  CBTT_Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Nguyễn Thế Mỹ

  Download 13:23 -

  15/10/2019

  CBTT_Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc-TT155_PL03

  Download 13:18 -

  15/10/2019

  2019-BC dinh ky thanh toan TP

  Download 12:25 -

  30/07/2019

  2019-Bao cao quan tri 6T.2019_Mau CBTT-SGDHCM-03

  Download 10:59 -

  26/07/2019

  2019 - BC quan tri 6T-2019-TT155, (CBTT)

  Download 13:59 -

  25/07/2019

  2019 - BC dinh ky thanh toan TP

  Download 13:50 -

  25/07/2019

  2019 - Công Bố Thông Tin_QĐ Bổ Nhiệm Trưởng Ban KTNB

  Download 09:30 -

  05/07/2019

  2019 - Công Bố Thông Tin_Hợp Đồng Kiểm Toán 2019

  Download 14:30 -

  02/07/2019

  2019 - Tom tat so co dong-Mau SGDHCM-09_06.05.2019

  Download 09:27 -

  20/06/2019

  THIBIDI-2019-Nghi quyet 07_Dau tu CP TCty EEMC

  Download 10:27 -

  14/06/2019

  2019-Cập nhật thay đổi DS người nội bộ, người liên quan

  Download 10:45 -

  11/06/2019

  2019-Thong bao Chi tra Co tuc con lai - 2018

  Download 10:23 -

  23/05/2019

  2019-CBTT-Chi tra Co tuc con lai -2018

  Download 15:23 -

  21/05/2019

  2019-THIBIDI-BC GD CP cua NNB va NCLQ - Cao Hoang Tan

  Download 13:59 -

  21/05/2019

  2019-Bao cao ket qua giao dich CP_GELEX Electric

  Download 14:59 -

  03/05/2019

  2019-Tom tat so co dong-SGDHCM-09

  Download 11:45 -

  23/04/2019

  2019_CBTT.SGDHCM-05

  Download 11:26 -

  23/04/2019

  2019-THIBIDI - Bien ban-Nghi quyet_Bau CT HDQT

  Download 09:59 -

  17/04/2019

  2019-THIBIDI - Thong bao GD CP cua NNB va NCLQ - Cao Hoang Tan

  Download 10:59 -

  16/04/2019

  2019-5_CBTT 09_5.0_CBTT 09_Tai lieu, BB, NQ va Thong tin DHCD TN 2019

  Download 13:59 -

  12/04/2019

  2019-5_CBTT 09_5.1_Tai lieu DHCD TN 2019

  Download 14:10 -

  12/04/2019

  2019-5_CBTT 09_5.2_Bien ban DHCD TN 2019

  Download 14:17 -

  12/04/2019

  2019-5_CBTT 09_5.3_Nghi quyet DHCD TN 2019

  Download 14:30 -

  12/04/2019

  2019-5_CBTT 09_5.4_Thong tin Thanh vien BS HDQT-TT155

  Download 14:37 -

  12/04/2019

  2019- CBTT 08- Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị DHCD 2019

  Download 14:59 -

  09/04/2019

  2019- 3_Dự thảo tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

  Download 12:59 -

  01/04/2019

  2019-1_Thông báo tổ chức DHCD TN 2019

  Download 15:45 -

  28/03/2019

  2019-2_Thông báo đề cử - ứng viên HDQT

  Download 15:25 -

  28/03/2019

  2019-CBTT 07_Tu nhiem HDQT

  Download 14:25 -

  27/03/2019

  THIBIDI - Báo cáo giao dịch cổ phiếu THI

  Download 07:45 -

  25/03/2019

  2019 - CBTT 06 Báo cáo KQQ phát hành Trái phiếu riêng lẻ 2019

  Download 14:03 -

  07/03/2019

  2019 - CBTT 05 Thông báo NQ HĐQT về Tạm ứng Cổ tức lần 1 - 2018

  Download 14:03 -

  07/03/2019

  2019 - Thông báo tạm ứng cổ tức lần 1-2018

  Download 14:03 -

  07/03/2019

   


  THÔNG BÁO NĂM 2018:

   

  THIBIDI- Đề nghị cung cấp danh sách cổ đông 07.12.2018 Download 10:15 - 07/12/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Tấn Download 13:15 - 05/12/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Cao Hoàng Tấn Download 12:50 - 05/12/2018
  THIBIDI-Nghị quyết 14 - Mua lại cổ phiếu MEE Download 16:50 - 16/11/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Cao Hoàng Phát Download 11:50 - 02/11/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Tấn Download 13:50 - 31/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Nguyễn Văn Hiếu Download 13:45 - 31/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Trần Thị Thu Download 13:30 - 31/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Võ Thị Lan Anh Download 13:05 - 31/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Cao Hoàng Tấn Download 12:50 - 31/10/2018
  THIBIDI-Tóm tắt số cổ đông công ty tại thời điểm 15/10/2018 Download 12:30 - 29/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Nguyễn Đức Bình Download 12:30 - 26/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Phạm Ngọc Bích Download 15:10 - 22/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Phan Ngọc Thảo Download 14:59 - 22/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Phan Thị Hồng Thu Download 09:59 - 19/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Nguyễn Đức Trung Download 10:59 - 17/10/2018
  THIBIDI- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Download 15:45 - 15/10/2018
  THIBIDI- Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu Download 15:25 - 15/10/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Nguyễn Văn Hiếu Download 14:55 - 01/10/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Phát Download 14:40 - 01/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Cao Hoàng Phát Download 14:30 - 01/10/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Cao Hoàng Tấn Download 10:30 - 27/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Tấn Download 10:10 - 27/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Võ Thị Lan Anh Download 09:59 - 27/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Trần Thị Thu Download 10:59 - 26/09/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Võ Thị Lan Anh Download 10:49 - 26/09/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Trần Thị Thu Download 10:44 - 26/09/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Cao Hoàng Đạt Download 10:34 - 26/09/2018
  THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Nguyễn Văn Hiếu Download 15:35 - 20/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Phạm Ngọc Bích Download 09:35 - 18/09/2018
  Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ Download 14:09 - 17/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Nguyễn Đức Bình Download 14:09 - 17/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Phan Ngọc Thảo Download 14:59 - 13/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Phan Thị Hồng Thu Download 08:50 - 13/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Nguyễn Đức Trung Download 10:15 - 10/09/2018
  CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ Download 21:30 - 04/09/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Phát Download 14:40 - 28/08/2018
  Tóm tắt sổ cổ đông của công ty tại ngày 29/06/2018 để báo cáo về việc chốt danh sách chia cổ tức còn lại năm 2017 Download 12:30 - 23/08/2018
  Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Download 15:30 - 22/08/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Võ Thị Lan Anh Download 15:00 - 22/08/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Trần Thị Thu Download 14:55 - 22/08/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Lê Chí Hòa Download 14:50 - 22/08/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Tấn Download 14:45 - 22/08/2018
  THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Đạt Download 14:40 - 22/08/2018
  Nghị quyết HĐQT- CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN  Download 10:50 - 20/08/2018
  THIBIDI - CBTT về Hợp đồng Kiểm toán 2018 Download 10:11 - 24/07/2018
  Danh sách người nội bộ và những người có liên quan 6 tháng đầu năm 2018 Download 12:34 - 25/07/2018
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Download 10:39 - 18/07/2018
  Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Download 10:30 - 18/07/2018
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Download 10:08 - 17/07/2018
  Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn ngày 16/07/2018 Download 09:43 - 17/07/2018
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Download 10:20 - 02/07/2018
  Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Download 16:08 - 29/06/2018
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Download 09:18 - 06/06/2018
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Download 09:50 - 04/06/2018
  Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2017 Download 14:11 - 08/05/2018
  Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn ngày 02/05/2018

   Download 11:15 - 02/05/2018

  Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn ngày 26/04/2018 Download 20:55 - 27/04/2018
  Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn ngày 17/04/2018 Download 07:56 - 18/04/2018
  Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Download 10:20 - 04/04/2018
  Hồ sơ chốt danh sách cổ đông và dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018 Download 17:17 - 09/03/2018
  Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu CK của cổ đông lớn Download 15:24 - 16/03/2018
  Hồ sơ thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông Download 09:55 - 19/03/2018

   

  THÔNG BÁO NĂM 2017:

   -  Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ Download

   -  Thông báo thay đổi đường dẫn Website công ty Download

   -  Thông báo tạm ứng Cổ tức năm 2017 Download
   -   Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty Download
   -  Thư mời hợp tác của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam - Gelex Download
   -  Công bố thông tin về Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán A&C Download
   -  Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ Download
   - Thông báo niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh Download
       + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Download
       + Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện Download
       + Bản Cáo bạch Công ty cổ phần Thiết bị điện Download
       + Danh sách văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty Download
       + Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 Download
       + Báo cáo tài chính năm 2016 Download
       + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 Download
       + Báo cáo tài chính năm 2015 Download

  - Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2016 Download
       + Giấy Đề nghị chi tạm ứng cổ tức bằng chuyển khoản Download
       + Giấy Ủy quyền Download

  - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017  Download
       + Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Download
       + Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Download
       + Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Download

  - Thông báo về việc Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016  Download
       + Mẫu giấy Đề nghị chuyển khoản Download
       + Mẫu giấy Ủy quyền Download

   

  THÔNG BÁO NĂM 2016:  
  - Thông báo về việc Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016  Download
  - Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu Download
  - Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ Download
  - Công bố thông tin tháng 11/2016:Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Download
  -  Công bố thông tin tháng 8/2016:Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Download
  - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hửu Download 
  - Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Download 
  - Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  Download 
  -  Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015  Download 
             + Giấy đề nghị trả cổ tức bằng chuyển khoản Download
             + Giấy ủy quyền về việc lĩnh tiền cổ tức năm 2015 Download

   

  THÔNG BÁO NĂM 2015: 
    - Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng Download 
      (Bản cáo bạch Công ty cổ phần thiết bị điện - THIBIDI Download
       Giấy đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm Download
       Giấy chuyển nhượng quyền mua cổ phần Download  
    - Thông báo ngày 15/4/2015 về việc Thay đổi thành viên HĐQT và thành viên BKS Download 
    - Thông báo về việc chi cổ tức năm 2014 Download 
      (Giấy đề nghị chi trả cổ tức bằng chuyển khoản Download
    - Báo cáo thay đổi điều lệ theo thông tư 121/2012/TT-BTC Download 
    - Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Download
    - Thông báo về việc bầu thay thế 1 thành viên Ban kiểm soát, Nhiệm kỳ 2013 - 2018. Download  

  THÔNG BÁO NĂM 2014: 
  - Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Download 
  - Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký, lưu ký chứng khoán. Download

   

  THÔNG BÁO NĂM 2013: 
  - Thông báo về việc chia cổ tức năm 2013. Download 
  - Thông báo về việc thay đổi chức danh và người đại diên Công ty. Download

   Đối tác

Hỗ trợ khách hàng
0251 3836139