Lắp ráp

Ngoài các loại dầu cách điện có gốc dầu mỏ THIBIDI còn cung cấp dầu cách điện FR3 Envirotemp là loại dầu gốc thực vật, không gây ô nhiễm môi trường và có nhiệt độ chớp cháy cao, sử dụng dầu cách điện FR3 hầu như loại trừ nguy cơ cháy nổ tạo độ an toàn cho các khu dân cư. Dầu FR3 được sử dụng cho các loại máy theo yêu cầu khách hàng.

Quá trình lắp ráp:


* Lắp ráp ruột máy:
- Được thực hiện theo dây chuyền và được kiểm tra trên từng công đoạn. Lõi thép sau khi được đặt trên bệ và lắp các cuộn dây vào trụ. Sau khi kiểm tra các phần cách điện và định tâm thì lắp xà trên và kẹp chặt bằng  bu-lông
- Các đầu dây ra điều chỉnh và lên sứ được bọc bằng ống giấy cách điện đặc biệt, có tấm giấy định vị và phân cách các đầu dây để tránh nhầm lẫn. Các đầu dây hạ thế được kẹp chặt bằng các bu-lông với ty sứ.

 

 

* Sấy và nạp dầu:
- Tất cả các ruột máy biến áp đều được sấy khô trong lò sấy đặc biệt, sau đó được nạp dầu trong môi trường chân không với dầu đã được xử lý qua máy lọc dầu chân không. Dầu cách điện có đặc tính kỹ thuật phù hợp theo tiêu chuẩn IEC, không có PCB.  
    

 

 

 

 

Hệ thống hút chân không và đổ dầu

 

- Ngoài các loại dầu cách điện có gốc dầu mỏ THIBIDI còn cung cấp dầu cách điện FR3 Envirotemp là loại dầu gốc thực vật, không gây ô nhiễm môi trường và có nhiệt độ chớp cháy cao, sử dụng dầu cách điện FR3 hầu như loại trừ nguy cơ cháy nổ tạo độ an toàn  cho các khu dân cư. Dầu FR3 được sử dụng cho các loại máy theo yêu cầu khách hàng.

Đối tác

Hỗ trợ khách hàng
+84.251.3836276