GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Uy tín

- CBCNV THIBIDI nói đi đôi với làm, giữ lời hứa và thực hiện đúng cam kết trong mọi hoàn cảnh.

- Tạo dựng niềm tin và xây dựng mối quan hệ tin cậy với các bên liên quan.

 

Chất lượng

- CBCNV THIBIDI coi chất lượng là yếu tố quan trọng nhất để đạt được thành công trên thị trường.

- Luôn duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

 

Sáng tạo

- CBCNV THIBIDI không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ, kiến thức và luôn đổi mới sáng tạo để tạo ra các giá trị mới trong công việc và cuộc sống.

 

Trách nhiệm

CBCNV THIBIDI luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Tận tâm         

- CBCNV THIBIDI luôn cố gắng mang hết sức lực và trí tuệ để giải quyết công việc hiệu quả, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được mục tiêu đề ra.

- Luôn hành động vì lợi ích và sự phát triển của THIBIDI.


Đối tác

Hỗ trợ khách hàng
+84.251.3836276