Thông báo

THÔNG BÁO NĂM 2021:

CBTT - Công ty cổ phần Thiết bị điện tái cơ cấu một phần khoản đầu tư mua cổ phần Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (EEMC) Download 11:25 - 30/07/2021
CBTT - Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 7 do Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/04/2021 Download 11:25 - 19/07/2021
CBTT - Về việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte VN kiểm toán BCTC năm 2021

 Download 14:45 - 05/07/2021

CBTT - Bãi bỏ Ban kiểm toán nội bộ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ; Miễn nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm toán nội bộ - trực thuộc Hội đồng quản trị của Bà Trần Thị Thu kể từ ngày 24/06/2021

Download   9:40 -

24/06/2021

CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

Download 10:15 -

03/06/2021

CBTT - Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu chuyển giao dịch MCK THI của SGDCK Hà Nội

Download 10:15 -

25/05/2021

CBTT - Thông tin công ty, người phụ trách CBTT, ngày giao dịch cuối cùng tại HOSE và ngày chuyển sàn giao dịch của Công ty CP Thiết bị điện

Download 17:45 -

18/05/2021

CBTT - Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán của THI từ HOSE sang HNX và Công văn chuyển sàn giao dịch - Mã chứng khoán THI của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN - CN TP HCM

Download 13:45 -

17/05/2021

CBTT - Thông báo về việc chuyển giao dịch Cổ phiếu từ Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

Download 14:05 -

13/05/2021

CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

Download 14:15 -

23/04/2021

CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

Download 14:15 -

23/04/2021

CBTT - Bổ sung thông tin thù lao, tiền lương HĐQT và BĐH trong BCTC năm 2020 đã kiểm toán

Download   9:25 -

15/04/2021

CBTT - Tóm tắt sổ cổ đông của công ty tại ngày 02 tháng 04 năm 2021

Download 15:25 -

14/04/2021

CBTT - Thông báo GDCP người có liên quan người nội bộ KS

Download 11:10 -

22/03/2021

CBTT - Báo cáo KQ GDCP người có liên quan người nội bộ KS

Download 11:10 -

22/03/2021

CBTT - Nghị quyết của HĐQT về ĐHĐCĐTN năm 2021 và CV gửi VSD chốt danh sách cổ đông

Download 19:00 -

17/03/2021

CBTT - NQ thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021

Download 14:20 -

12/03/2021

CBTT - Thông báo giao dịch CP người có liên quan của NNB

Download 10:23 -

03/02/2021

CBTT -  Báo cáo giao dịch CP của người có liên quan của NNB

Download 10:22 -

03/02/2021

CBTT - Giải trình biến động lợi nhuận Quý IV.2020

Download 14:40 -

01/02/2021

CBTT - Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

Download 8:55 -

27/01/2021

CBTT - Tóm tắt sổ cổ đông của công ty tại ngày 31/12/2020

Download 16:10 -

13/01/2021

CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh và chuyển nhượng diện tích đất dự án KCN Long Đức

Download 10:45 -

04/01/2021

THÔNG BÁO NĂM 2020:

CBTT- QĐ Thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cty CP Thiết bị điện

Download 10:35 -

31/12/2020

CBTT- Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

Download 14:40 -

24/12/2020

CBTT- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

Download 14:40 -

24/12/2020

CBTT- QĐ Thông qua giao dịch với các bên có liên quan

Download 17:21 -

11/12/2020

CBTT Danh sách cổ đông NN, CĐCL, CĐL và CPQ

Download 10:59 -

03/12/2020

CBTT - Thông báo giao dịch CP người có liên quan của người nội bộ_Cao Hoàng Tấn

Download 14:59 -

19/11/2020

CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch CP người có liên quan của người nội bộ_Cao Hoàng Tấn

Download 09:45 -

19/11/2020

CBTT_Đính chính Báo cáo KQGD CP người có liên quan của người nội bộ

Download 14:15 -

09/11/2020

CBTT - Tóm tắt sổ cổ đông của công ty tại ngày 13.10.2020

Download 09:59 -

22/10/2020

CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch CP người có liên quan của người nội bộ_Phạm Ngọc Bích

Download 15:31 -

20/10/2020

CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch CP người có liên quan của người nội bộ_Phan Thị Hồng Thu

Download 10:30 -

20/10/2020

CBTT - Thông báo giao dịch CP của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng_ Cao Hoàng Tấn

Download 12:30 -

15/10/2020

CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng_ Cao Hoàng Tấn

Download 12:15 -

15/10/2020

CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng_Nguyễn Văn Hiếu

Download 10:55 -

12/10/2020

CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng_Cao Hoàng Phát

Download 21:19 -

09/10/2020

CBTT - Công văn chi trả cổ tức còn lại 2019 chậm 5 ngày so với quy định

Download 17:55 -

08/10/2020

CBTT - NQ của HĐQT về việc chia cổ tức còn lại bằng tiền năm 2019

Download 16:15 -

30/09/2020

Thông báo về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2019

Download 15:49 -

30/09/2020

CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Download 16:59 -

15/09/2020

CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Download 15:03 -

15/09/2020

THIBIDI - Thông báo giao dịch CP THI của Cty CP TBĐ Gelex

Download 13:23 -

09/09/2020

CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ

Download 12:55 -

09/09/2020

CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Download 15:59 -

08/09/2020

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc THIBIDI

Download 10:41 -

30/07/2020

Bổ nhiệm Giám đốc Kỹ thuật

Download 10:36 -

30/07/2020

Miễn nhiệm chức danh kiêm nhiệm Giám đốc Kỹ thuật THIBIDI

Download 10:18 -

30/07/2020

CBTT_SGDHCM-09 Tóm tắt sổ cổ đông ngày 29.05.2020

Download 15:13 -

09/06/2020

CBTT_SGDHCM-04 Danh sách cổ đông nhà nước và cổ phiếu quỹ

Download 14:56 -

09/06/2020

CBTT- Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, không còn là cổ đông lớn

Download 14:26 -

21/05/2020

CBTT Tóm tắt số cổ đông của công ty ngày 03.04.2020

Download 14:41 -

16/04/2020

QĐ miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ

Download 15:50 -

25/03/2020

QĐ bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ-đính kèm sơ yếu lí lịch

Download 15:40 -

25/03/2020

CBTT - Đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ

Download 15:29 -

25/03/2020

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

Download 09:45 -

17/03/2020

THIBIDI - BÁO CÁO TRÁI PHIẾU - KÝ SỐ

Download 15:08 -

19/02/2020

CBTT_TOM TAT SO CO DONG_SGDHCM_09_31.12.19

Download 10:58 -

13/01/2020

 

THÔNG BÁO NĂM 2019:

 

3.3_CBTT_QD giao dich ben LQ_Thu ky cty_Web_2019

Download 14:58 -

25/12/2019

2.3_CBTT_QD giao dich ben LQ_Thu ky cty_Web_2019

Download 14:47 -

25/12/2019

1.3_CBTT_QD giao dich ben LQ_Thu ky cty_Web_2019

Download 14:39 -

25/12/2019

CBTT_Thông báo giao dịch CP của người nội bộ

Download 12:59 -

24/12/2019

2019_ SGDHCM_04 - 18.11.19

Download 15:20 -

04/12/2019

2019_  Tom tat so co dong- Mau SGDHCM_09 - 18.11.19

Download 15:45 -

04/12/2019

CBTT_Chi trả cổ tức lần 1-2019

Download 11:20 -

30/10/2019

Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2019

Download 10:35 -

30/10/2019

CBTT_Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc_SGDHCM-05

Download 13:25 -

15/10/2019

CBTT_Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Nguyễn Thế Mỹ

Download 13:23 -

15/10/2019

CBTT_Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc-TT155_PL03

Download 13:18 -

15/10/2019

2019-BC dinh ky thanh toan TP

Download 12:25 -

30/07/2019

2019-Bao cao quan tri 6T.2019_Mau CBTT-SGDHCM-03

Download 10:59 -

26/07/2019

2019 - BC quan tri 6T-2019-TT155, (CBTT)

Download 13:59 -

25/07/2019

2019 - BC dinh ky thanh toan TP

Download 13:50 -

25/07/2019

2019 - Công Bố Thông Tin_QĐ Bổ Nhiệm Trưởng Ban KTNB

Download 09:30 -

05/07/2019

2019 - Công Bố Thông Tin_Hợp Đồng Kiểm Toán 2019

Download 14:30 -

02/07/2019

2019 - Tom tat so co dong-Mau SGDHCM-09_06.05.2019

Download 09:27 -

20/06/2019

THIBIDI-2019-Nghi quyet 07_Dau tu CP TCty EEMC

Download 10:27 -

14/06/2019

2019-Cập nhật thay đổi DS người nội bộ, người liên quan

Download 10:45 -

11/06/2019

2019-Thong bao Chi tra Co tuc con lai - 2018

Download 10:23 -

23/05/2019

2019-CBTT-Chi tra Co tuc con lai -2018

Download 15:23 -

21/05/2019

2019-THIBIDI-BC GD CP cua NNB va NCLQ - Cao Hoang Tan

Download 13:59 -

21/05/2019

2019-Bao cao ket qua giao dich CP_GELEX Electric

Download 14:59 -

03/05/2019

2019-Tom tat so co dong-SGDHCM-09

Download 11:45 -

23/04/2019

2019_CBTT.SGDHCM-05

Download 11:26 -

23/04/2019

2019-THIBIDI - Bien ban-Nghi quyet_Bau CT HDQT

Download 09:59 -

17/04/2019

2019-THIBIDI - Thong bao GD CP cua NNB va NCLQ - Cao Hoang Tan

Download 10:59 -

16/04/2019

2019-5_CBTT 09_5.0_CBTT 09_Tai lieu, BB, NQ va Thong tin DHCD TN 2019

Download 13:59 -

12/04/2019

2019-5_CBTT 09_5.1_Tai lieu DHCD TN 2019

Download 14:10 -

12/04/2019

2019-5_CBTT 09_5.2_Bien ban DHCD TN 2019

Download 14:17 -

12/04/2019

2019-5_CBTT 09_5.3_Nghi quyet DHCD TN 2019

Download 14:30 -

12/04/2019

2019-5_CBTT 09_5.4_Thong tin Thanh vien BS HDQT-TT155

Download 14:37 -

12/04/2019

2019- CBTT 08- Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị DHCD 2019

Download 14:59 -

09/04/2019

2019- 3_Dự thảo tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Download 12:59 -

01/04/2019

2019-1_Thông báo tổ chức DHCD TN 2019

Download 15:45 -

28/03/2019

2019-2_Thông báo đề cử - ứng viên HDQT

Download 15:25 -

28/03/2019

2019-CBTT 07_Tu nhiem HDQT

Download 14:25 -

27/03/2019

THIBIDI - Báo cáo giao dịch cổ phiếu THI

Download 07:45 -

25/03/2019

2019 - CBTT 06 Báo cáo KQQ phát hành Trái phiếu riêng lẻ 2019

Download 14:03 -

07/03/2019

2019 - CBTT 05 Thông báo NQ HĐQT về Tạm ứng Cổ tức lần 1 - 2018

Download 14:03 -

07/03/2019

2019 - Thông báo tạm ứng cổ tức lần 1-2018

Download 14:03 -

07/03/2019

 


THÔNG BÁO NĂM 2018:

 

THIBIDI- Đề nghị cung cấp danh sách cổ đông 07.12.2018 Download 10:15 - 07/12/2018
THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Tấn Download 13:15 - 05/12/2018
THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Cao Hoàng Tấn Download 12:50 - 05/12/2018
THIBIDI-Nghị quyết 14 - Mua lại cổ phiếu MEE Download 16:50 - 16/11/2018
THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Cao Hoàng Phát Download 11:50 - 02/11/2018
THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Tấn Download 13:50 - 31/10/2018
THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Nguyễn Văn Hiếu Download 13:45 - 31/10/2018
THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Trần Thị Thu Download 13:30 - 31/10/2018
THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Võ Thị Lan Anh Download 13:05 - 31/10/2018
THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Cao Hoàng Tấn Download 12:50 - 31/10/2018
THIBIDI-Tóm tắt số cổ đông công ty tại thời điểm 15/10/2018 Download 12:30 - 29/10/2018
THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Nguyễn Đức Bình Download 12:30 - 26/10/2018
THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Phạm Ngọc Bích Download 15:10 - 22/10/2018
THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Phan Ngọc Thảo Download 14:59 - 22/10/2018
THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Phan Thị Hồng Thu Download 09:59 - 19/10/2018
THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Nguyễn Đức Trung Download 10:59 - 17/10/2018
THIBIDI- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Download 15:45 - 15/10/2018
THIBIDI- Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu Download 15:25 - 15/10/2018
THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Nguyễn Văn Hiếu Download 14:55 - 01/10/2018
THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Phát Download 14:40 - 01/10/2018
THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Cao Hoàng Phát Download 14:30 - 01/10/2018
THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Cao Hoàng Tấn Download 10:30 - 27/09/2018
THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Tấn Download 10:10 - 27/09/2018
THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Võ Thị Lan Anh Download 09:59 - 27/09/2018
THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Trần Thị Thu Download 10:59 - 26/09/2018
THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Võ Thị Lan Anh Download 10:49 - 26/09/2018
THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Trần Thị Thu Download 10:44 - 26/09/2018
THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Cao Hoàng Đạt Download 10:34 - 26/09/2018
THIBIDI-Báo cáo kết quả GD CP - Cổ đông nội bộ - Nguyễn Văn Hiếu Download 15:35 - 20/09/2018
THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Phạm Ngọc Bích Download 09:35 - 18/09/2018
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ Download 14:09 - 17/09/2018
THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Nguyễn Đức Bình Download 14:09 - 17/09/2018
THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Phan Ngọc Thảo Download 14:59 - 13/09/2018
THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Phan Thị Hồng Thu Download 08:50 - 13/09/2018
THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Nguyễn Đức Trung Download 10:15 - 10/09/2018
CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ Download 21:30 - 04/09/2018
THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Phát Download 14:40 - 28/08/2018
Tóm tắt sổ cổ đông của công ty tại ngày 29/06/2018 để báo cáo về việc chốt danh sách chia cổ tức còn lại năm 2017 Download 12:30 - 23/08/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Download 15:30 - 22/08/2018
THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Võ Thị Lan Anh Download 15:00 - 22/08/2018
THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Trần Thị Thu Download 14:55 - 22/08/2018
THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Lê Chí Hòa Download 14:50 - 22/08/2018
THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Tấn Download 14:45 - 22/08/2018
THIBIDI-Thông báo GD CP của NNB và NCLQ - Cao Hoàng Đạt Download 14:40 - 22/08/2018
Nghị quyết HĐQT- CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN  Download 10:50 - 20/08/2018
THIBIDI - CBTT về Hợp đồng Kiểm toán 2018 Download 10:11 - 24/07/2018
Danh sách người nội bộ và những người có liên quan 6 tháng đầu năm 2018 Download 12:34 - 25/07/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Download 10:39 - 18/07/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Download 10:30 - 18/07/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Download 10:08 - 17/07/2018
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn ngày 16/07/2018 Download 09:43 - 17/07/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Download 10:20 - 02/07/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Download 16:08 - 29/06/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Download 09:18 - 06/06/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Download 09:50 - 04/06/2018
Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2017 Download 14:11 - 08/05/2018
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn ngày 02/05/2018

 Download 11:15 - 02/05/2018

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn ngày 26/04/2018 Download 20:55 - 27/04/2018
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn ngày 17/04/2018 Download 07:56 - 18/04/2018
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Download 10:20 - 04/04/2018
Hồ sơ chốt danh sách cổ đông và dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018 Download 17:17 - 09/03/2018
Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu CK của cổ đông lớn Download 15:24 - 16/03/2018
Hồ sơ thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông Download 09:55 - 19/03/2018

 

THÔNG BÁO NĂM 2017:

 -  Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ Download

 -  Thông báo thay đổi đường dẫn Website công ty Download

 -  Thông báo tạm ứng Cổ tức năm 2017 Download
 -   Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty Download
 -  Thư mời hợp tác của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam - Gelex Download
 -  Công bố thông tin về Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán A&C Download
 -  Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ Download
 - Thông báo niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh Download
     + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Download
     + Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện Download
     + Bản Cáo bạch Công ty cổ phần Thiết bị điện Download
     + Danh sách văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty Download
     + Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 Download
     + Báo cáo tài chính năm 2016 Download
     + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 Download
     + Báo cáo tài chính năm 2015 Download

- Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2016 Download
     + Giấy Đề nghị chi tạm ứng cổ tức bằng chuyển khoản Download
     + Giấy Ủy quyền Download

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017  Download
     + Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Download
     + Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Download
     + Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Download

- Thông báo về việc Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016  Download
     + Mẫu giấy Đề nghị chuyển khoản Download
     + Mẫu giấy Ủy quyền Download

 

THÔNG BÁO NĂM 2016:  
- Thông báo về việc Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016  Download
- Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu Download
- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ Download
- Công bố thông tin tháng 11/2016:Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Download
-  Công bố thông tin tháng 8/2016:Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Download
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hửu Download 
- Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Download 
- Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  Download 
-  Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015  Download 
           + Giấy đề nghị trả cổ tức bằng chuyển khoản Download
           + Giấy ủy quyền về việc lĩnh tiền cổ tức năm 2015 Download

 

THÔNG BÁO NĂM 2015: 
  - Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng Download 
    (Bản cáo bạch Công ty cổ phần thiết bị điện - THIBIDI Download
     Giấy đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm Download
     Giấy chuyển nhượng quyền mua cổ phần Download  
  - Thông báo ngày 15/4/2015 về việc Thay đổi thành viên HĐQT và thành viên BKS Download 
  - Thông báo về việc chi cổ tức năm 2014 Download 
    (Giấy đề nghị chi trả cổ tức bằng chuyển khoản Download
  - Báo cáo thay đổi điều lệ theo thông tư 121/2012/TT-BTC Download 
  - Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Download
  - Thông báo về việc bầu thay thế 1 thành viên Ban kiểm soát, Nhiệm kỳ 2013 - 2018. Download  

THÔNG BÁO NĂM 2014: 
- Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Download 
- Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký, lưu ký chứng khoán. Download

 

THÔNG BÁO NĂM 2013: 
- Thông báo về việc chia cổ tức năm 2013. Download 
- Thông báo về việc thay đổi chức danh và người đại diên Công ty. Download

 

Đối tác

Hỗ trợ khách hàng
0251 3836139