THIBIDI thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện - THIBIDI trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016

Thời gian: 8h30, thứ Hai ngày 14/03/2016.

Địa điểm: Trụ sở Công ty - Đường số 09, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Vui lòng vào phần Đại hội cổ đông để xem toàn văn thông báo và tài liệu dự họp

Đối tác

Hỗ trợ khách hàng
+84.251.3836609