THIBIDI Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Thời gian: 8h30, thứ Hai ngày 27 tháng 6 năm 2016.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Thiết bị điện

- Đường số 09, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Vui lòng vào phần Đại hội cổ đông để xem toàn văn thông báo và tài liệu dự họp

Đối tác

Hỗ trợ khách hàng
+84.251.3836276