THIBIDI ĐƯỢC CHẤP THUẬN HỦY TƯ CÁCH ĐẠI CHÚNG KỂ TỪ NGÀY 17/05/2023

Ngày 17/05/2023, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách đại chúng đối với CTCP Thiết bị Điện (Thibidi, HOSE: THI).

  • Cụ thể, UBCKNN đã có công văn gửi Thibidi về việc hủy tư cách công ty đại chúng của doanh nghiệp này kể từ ngày 17/04/2023.

 

Nhà máy mới của Thibidi tại KCN Long Đức.

 

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Thibidi tổ chức ngày 17/04, cổ đông đã thông qua tờ trình về việc thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy bỏ niêm yết toàn bộ cổ phiếu tại HOSE, hủy đăng ký chứng khoán tại VSD.

Về lý do hủy niêm yết, theo quy định, công ty đại chúng là CTCP thuộc một trong hai trường hợp: Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên; có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

Năm 2023, Thibidi đặt mục tiêu 1.201 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 23% so với cùng kỳ, 50 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 6% so với cùng kỳ.

Ban lãnh đạo cũng đưa ra các giải pháp cho năm 2023, trong đó chú trọng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định các thị trường đang chiếm lĩnh và mở rộng các thị trường xuất khẩu.

Sau khi đã hoàn thành di dời nhà máy về KCN Long Đức, Thibidi có cơ sở vật chất, nhà xưởng, trang thiết bị máy móc hiện đại, công suất lớn hơn, góp phần giúp công ty thực hiện kế hoạch mở rộng quảng bá, tiêu thụ thương hiệu Thibidi tại thị trường miền Bắc.

Đối tác

Hỗ trợ khách hàng
+84.251.3836276