Kính mời các Tổ chức, Đơn vị có năng lực trong lĩnh vực gia công cơ khí đăng ký tham gia tiếp xúc, đánh giá trước khi tiến hành chào giá các sản phẩm tải catelogue

Kính gửi: Các Đơn vị, Doanh nghiệp có đủ điều kiện năng lực

Công ty Cổ phần Thiết bị điện có kế hoạch lựa chọn Nhà cung cấp có đủ năng lực và điều kiện về lĩnh vực gia công cơ khí tham gia khảo sát đánh giá các sản phẩm, linh phụ kiện cơ khí của Công ty Cổ phần Thiết bị điện, nhằm lựa chọn ra Nhà cung cấp có đủ năng lực cung cấp cho Công ty các sản phẩm cơ khí.

Hồ sơ gồm:

+ Đơn xác nhận tham gia khảo sát đánh giá;

+ Hồ sơ pháp lý của Tổ chức, Đơn vị;

+ Bản mô tả năng lực kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

- Hình thức nộp: bản giấy hoặc bản scan

- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/08/2023.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Vật tư – Công ty Cổ phần Thiết bị điện – Lô P, đường N3-1, KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai – Số điện thoại: 0908.177.237 (Anh Tài – TP. Vật tư).

Công ty Cổ phần Thiết bị điện kính mời các đơn vị gửi hồ sơ đăng ký theo thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng ./.

Đối tác

Hỗ trợ khách hàng
+84.251.3836276