Vision - mission

TẦM NHÌN
THIBIDI phấn đấu trở thành công ty sản xuất máy biến áp hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á với chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

SỨ MỆNH
THIBIDI cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, có độ tin cậy cao, an toàn và thân thiện với môi trường.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Đối với khách hàng: Thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tối ưu, nhiều tiện ích, chi phí có tính cạnh tranh cao.
Đối với nhân viên: Luôn quan tâm đến cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người lao động, đảm bảo mức thu nhập cao và ổn định, có cơ hội thăng tiến, người lao động thường xuyên được chăm lo nâng cao trình độ nghiệp vụ, được phát triển cả quyền lợi chính trị và văn hóa.
Đối với cổ đông: Luôn quan tâm và nâng cao giá trị công ty, cổ phiếu, duy trì mức cổ tức cao hàng năm.
Đối với cộng đồng: Thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà Nước. Luôn quan tâm chăm lo đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẻ khó khăn của cộng đồng.
Đối với hoạt động: Luôn cải tiến về chất lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Văn hóa của Công ty:
Hơn 35 năm qua, tập thể CNV luôn thể hiện tính kiên trì, vượt khó, tinh thần cầu tiến, cần cù lao động, nhằm phát triển công ty ngày càng tốt hơn, đồng thời đem lại cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Do đó với những đặc tính này đã hình thành nên văn hóa của Công ty là:
“Lấy chất lượng làm nền tảng, lấy khách hàng làm trọng tâm để tồn tại và phát triển”

Suplier

Hỗ trợ khách hàng
0251 3836139