VĂN HÓA CÔNG TY

VĂN HÓA CỦA CÔNG TY
Hơn 35 năm qua, tập thể CNV luôn thể hiện tính kiên trì, vượt khó, tinh thần cầu tiến, cần cù lao động, nhằm phát triển công ty ngày càng tốt hơn, đồng thời đem lại cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Do đó với những đặc tính này đã hình thành nên văn hóa của Công ty là:
“Lấy chất lượng làm nền tảng, lấy khách hàng làm trọng tâm để tồn tại và phát triển”

Suplier

Hỗ trợ khách hàng
+84.251.3836276