Chứng nhận giải thưởng

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG:
Gồm các công suất (kVA): 30 – 50 – 75 – 100 – 160 – 180 – 250 – 320 – 400 – 560 – 630 – 750 – 800 – 1000 – 1250 – 1500 – 1600 – 2000 – 2500

 

 

ISO 9001:2008

 

Phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc gia: VILAS 054

 

 

Sao Vàng Đất Việt

 

Cúp vàng Thương hiệu công nghiệp hàng đầu

Cúp vàng ISO

 

Cúp vàng Thương hiệu Việt

 

 

Năm 2012 và 2015, máy biến áp THIBIDI đã đạt giải thưởng “Giải vàng chất lượng quốc gia”.

Cúp vàng

Quyết định của Thủ tướng chính phủ

 

 

Năm 2016, THIBIDI cũng đạt giải thưởng “Thương Hiệu Quốc Gia”.

Quyết định của Bộ Công thương

 

 

 


Đối tác

Hỗ trợ khách hàng